Импресум

Редакција

Тел: +389 2 2466 444 Е-маил: info@fairpress.eu Веб: www.fairpress.eu

Главен и одогворен уредник

Климентина Илијевски

Новинари

Небојша Илијевски

Александра Илоска

Развој

CBO Медиумска група

Издавач

Партнерство за општествен развој

Загреб, Ломничка 1

10000 Хрватска

PIN: 73544751790;

RNO: 0053325;

Raiffeisenbank Австрија д.д, Загреб, Петринска 59,

IBAN: HR2924840081100675802.

STAY CONNECTED Facebook Twitter
LATEST POSTS
WordPress Image Lightbox Plugin