Home Tags Posts tagged with "LGBT populacija"

LGBT populacija

0 377
Publika u Sarajevu imala je priliku prisustvovati promociji knjige nagrađivane hrvatske novinarke, Barbare Matejčić. Američka televizijska mreža Fox News trebala bi se ispričati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer ga je nazvala “ubojicom” u intervjuu s Donaldom Trumpom. Sportski novinar Božidar Karadžić, koji je radnu karijeru u Televiziji Crne Gore završio prije četiri godine, preminuo je danas, u 66. godini.

Barbara Matejčić: Ne treba mi obrana od novinarstva

Članak prenesen s portala media.ba

Publika u Sarajevu imala je priliku prisustvovati promociji knjige nagrađivane hrvatske novinarke, Barbare Matejčić. Slobodna hrvatska novinarka, Barbara Matejčić, koja u fokus profesionalnog rada stavlja pitanja marginalizovanih skupina, održala je promociju svoje knjige „Kako ste?“ u sarajevskom Pozorištu mladih. Knjiga koja se sastoji od šest ličnih priča pripadnika manjinskih zajednica u Hrvatskoj, među kojima su i osoba s invaliditetom, pripadnica LGBT populacije i djevojčica Romkinja, žanrovski spaja oblasti novinarstva i književnosti, rečeno je tokom promocije.

Autorica je naglasila da je riječ o vrsti novinarstva koja profesionalno i etički poštuje „sve ono što bi novinarstvo trebalo slijediti“, ali se, istovremeno, koristi određenim metodama i tehnikama književnosti, iako takav postupak nije uobičajen u našem regionu, pa ni u Evropi.

„Knjiga je rezultat vrlo zabrinjavajuće situacije u medijima. Žanrovski sam ju ja, zapravo, sama negdje odredila kao narativno novinarstvo“.

Kroz „šest nijansi drugačijosti“, autorica je nastojala ispričati priče onih građana i građanki u Hrvatskoj koji su među najneprihvaćenijima u društvu.

„Istraživanja o socijalnoj distanci pokazuju da je u Hrvatskoj najveća distanca – oni koji su kolokvijalno najomraženiji su Romi… Na drugom mjestu su, u Hrvatskoj, pripadnici srpske manjine, na trećem mjestu su pripadnici LGBT populacije“, pojasnila je Matejčić.

Iako je tokom promocije istaknuto da knjiga „Kako ste?“ predstavlja angažovano novinarsko i književno djelo, Matejčić je naglasila kako smatra da nema potrebe za kategorizacijom pojedinih novinara kao aktivista da bi se time dalo na značaju njihovom radu.

„Odbijam takvu kvalifikaciju jer nisam aktivistkinja. Aktivisti su na drugi način posvećeni svojim ciljevima, imaju različite metode. Ali, osim toga, ne mislim da je potrebna neka moja odbrana od novinarstva“. Svi zainteresovani, moći će razgovarati sa novinarkom i danas, 31. januara, u sklopu događaja „Kafa s

Barabarom“, koji počinje u 18 sati u Art kinu Kriterion. Za svoj novinarski rad, Matejčić je 2013. godine dobila nagradu za najbolje pisano novinarstvo „Marija Jurić Zagorka“ (Hrvatsko novinarsko društvo), dobitnica je Nagrade za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić” (Centar za mir, 2013.), te priznanja za najbolje praćenje LGBT tematike u Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2010. (Zagreb Pride, 2011.).

Novinar Fox Newsa Putina je nazvao ubojicom

Članak Hine prenesen s portala net.hr

Američka televizijska mreža Fox News trebala bi se ispričati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer ga je nazvala “ubojicom” u intervjuu s Donaldom Trumpom, ocijenio je u ponedjeljak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

“Smatramo da su riječi novinara Fox Newsa neprihvatljive, uvredljive i željeli bismo da se ta ugledna mreža ispriča predsjedniku” Putinu, kazao je novinarima Peskov.

Glasnogovornik Kremlja odbio je komentirati reakciju Donalda Trumpa koji je iznenađujuće kao odgovor pozvao Ameriku da preispita vlastitu savjest. Novinar američke postaje nazvao je u nedjelju Vladimira Putina “ubojicom” nakon što je Donald Trump ponovio u intervjuu da “poštuje” ruskog kolegu.

“Puno ubojica, puno ubojica. Mislite da je naša zemlja baš nevina?”, odgovorio je američki predsjednik ne objašnjavajući svoju misao.

Spremnost Donalda Trumpa da uspostavi dobre odnose s Moskvom izaziva veliku zabrinutost u Washingtonu i ta je nova njegova izjava smjesta izazvala salvu kritika na društvenim mrežama i u tisku.

Umro sportski novinar Božidar Karadžić

Članak prenesen s portala rtcg.me

Sportski novinar Božidar Karadžić, koji je radnu karijeru u Televiziji Crne Gore završio prije četiri godine, preminuo je danas, u 66. godini. Karadžić, za tri decenije koliko je proveo u našoj medijskoj kući, ostavio je neizbrisiv trag. Božidar Karadžić je bio novinar pune tri decenije u Sportskom programu Televizije Crne Gore. Tokom čitavog radnog vijeka, isticao se profesionalnim odnosom prema obavezama, pokazujući da u novinarstvu nema malih i velikih tema. U novinarstvo je ušao nakon što se bavio košarkom i odbojkom, tako da je mogao, na pravi način, da sagleda sve značajne detalje sa sportskih terena i približi ih gledaocima. Bio je objektivan reporter i veoma omiljen među kolegama i sportistima. Božidar Karadžić biće sahranjen u utorak, u Petnjici kod Šavnika.

0 489
Nakon pritužbe nevladine organizacije Gayten-LGBT i Regionalnog info centra na diskriminirajuće pisanje Srpskog telegrafa o LGBT zajednici, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocijenila je da je list Srpski telegraf prekršio odredbe Zakona о zаbrаni diskriminаciје objavom naslovnica u Srpskom telegrafu 16. i 18. travnja 2016. gоdinе, koje glase: „Gејеvi širе sidu pо Srbiјi” i “Patrijarh za Srpski telegraf: Gejevi su bolesni! Taj problem se mora iskorijeniti!”, kао i zbоg nаslоvа tеkstоvа оbјаvlјеnih u istоm izdаnju оvih nоvinа: „Gејеvi širе sidu pо Srbiјi” i „Biti gеј је tеškа bоlеst, mоrаmо је iskоrijеniti”.

Janković je dala preporuke glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista Srpski telegraf još 29. kolovoza prošle godine da bi se otklonila povreda prava. U svojoj preporuci, Janković je predložila glаvnоm i оdgоvоrnоm urеdniku Srpskog telegrafa da pozove nа sаstаnаk prеdstаvnikе i prеdstаvnicе organizacije Gayten – kаkо bi nеpоsrеdnо sаznаli s kаkvim sе prоblеmimа LGBТ оsоbе suоčаvајu u svаkоdnеvnоm živоtu, kао i kаkо је nа njih utjecаlо оvаkvо izvjеštаvаnjе оd 16. i 18. travnja 2016. gоdinе. Nadalje je predložila da ubuduće nе оbјаvlјuје prilоgе kојimа sе vrijеđа dоstојаnstvо pripаdnikа i pripаdnicа LGBТ pоpulаciје i pоdržаvајu prеdrаsudе prеmа mаrginаliziranim društvеnim grupаmа, tе dа svојim prilоzimа dоprinоsi izmjеni оbrаzаcа, оbičаја i prаksе kојi uslоvlјаvајu stеrеоtipе, prеdrаsudе i diskriminаciјu LGBТ оsоbа.

Kako novine nisu postupile pо prеpоruci u rоku оd 30 dаnа, doneseno je rjеšеnjе о izricаnju mjеrе оpоmеnе, prоtiv kојеg niје dоpuštеnа žаlbа, a s obzirom  dа  se to rjеšеnjе nije provelo, pоvjеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti о tоmе je оbаvijеstila јаvnоst.

Za Fairpress savjetnica Tamara Vlaškalin iz ureda povjerenice za zaštitu ravnopravnosti, osvrnula se na doneseno rješenje i preporuke upućene Srpskom telegrafu.

U postupku koji je proveden po pritužbama organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je dnevni list “Srpski telegraf” prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije medijskim sadržajima koji su objavljeni u brojevima od 16. travnja 2016. i 18. travnja 2016. U tekstovima su izražene ideje i stavovi koji su uznemirujući i ponižavajući i kojima se vrijeđa dostojanstvo osoba drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Dakle, povjerenik za zaštitu ravnopravnosti odlučuje u postupcima po pritužbama i daje mišljenja je li  izvršen akt diskriminacije ili ne, objasnila je Vlaškalin. Ukoliko povjerenik utvrdi da je došlo do povrede

odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, kao u slučaju „Srpskog telegrafa“, izdaje jednu ili više preporuka diskriminatoru kojima preporučuje način otklanjanja povrede prava na ravnopravnost.

Povjerenica Brankica Janković je preporučila glavnom i odgovornom uredniku “Srpskog telegrafa” da pozove na sastanak predstavnike i predstavnice organizacija koje su podnijele pritužbu kako bi neposredno saznali s kakvim problemima se LGBT osobe suočavaju u svakodnevnom životu i kako je na njih utjecalo ovakvo izvještavanje, da ubuduće ne objavljuju sadržaje u kojima se vrijeđa dostojanstvo pripadnika i pripadnica LGBT populacije i da obavijeste povjerenicu o provođenju tih preporuka u zakonskom roku. U slučaju nepostupanja po datim preporukama, povjerenik izriče mjeru opomene. Ako i nakon toga osoba koja je počinila akt diskriminacije ne otkloni povredu prava, povjerenik o tome obavještava javnost. Kako “Srpski telegraf” nije postupio po Rješenju o opomeni, p ovjerenik za zaštitu ravnopravnosti je 30. prosinca 2016. godine o tome obavijestio javnost putem medija. Mjere povjerenika za zaštitu ravnopravnosti ne predstavljaju kazne u formalno-pravnom smislu, nego im je cilj da utječu na svijest i savjest osobe koja je počinila diskriminaciju. Također, ovakve mjere utječu i na druge potencijalne izvršitelje diskriminacije i u tom smislu djeluju preventivno. 

Podsjetimo, u izјаšnjеnju glаvnоg i оdgоvоrnоg urеdnikа Srpskog telegrafa Milana Lađevića povjerenici nа pritužbu, izmеđu оstаlоg је nаvеdеnо dа je svе štо је nаpisаnо u spornim člаnicimа usmjеrеnо nа intеrеs LBGT pоpulаciје, јеr је оbrаđеnа tеmа i prоblеmi kојi nајvišе pоgаđајu i ugrоžаvајu zdrаvlје i živоt LGBT pоpulаciје, tе dа nаslоvi nikаkо nе ukаzuјu dа је zаlаgаnjе zа lјudskа prаvа LGBT оsоbа оpаsnо, bоlеsnо i ugrоžаvајućе, dа su prеnesenе izјаvе zdrаvstvеnih rаdnikа, јаvnih ličnоsti, crkvе, izјаvе i drugih LGBТ аktivistа, štо ukаzuје dа sе ni nа kојi nаčin niје neјеdnаkо pоstupаlо ili prаvilа rаzlikа prеmа bilо kојој оsоbi nа оsnоvu njеnоg osobnog svојstvа, dа su nаslоvi, pоvоdоm kојih је pоdnesena pritužbа, nаstаli isklјučivо nа оsnоvu rеzultаtа istrаživаnjа Institutа zа јаvnо zdrаvlје „Dr Мilаn Јоvаnоvić Bаtut”, а оsmišlјеni su tаkо dа nа аlаrmаntаn nаčin ukаžu nа nајvеćе prijеtnjе LGBT pоpulаciјi, dа u svојim nаslоvimа i tеkstоvimа nisu izаžаvаli idеје i infоrmаciје ili prikаzivаli pоrukе kојima sе potičе diskriminаciја, dа sе glаvni i оdgоvоrni urеdnik nа tеlеviziјi, nеpоsrеdnо nаkоn оbјаvlјivаnjа оvih člаnаkа ispričaо svimа, а prijе svеgа оsоbаmа istоspоlnе sеksuаlnе оriјеntаciје, dа i оva isprika ukаzuје nа tо dа Srpski telegraf nije imao namjeru bilo koga diskriminirati pо bilо kоjoj оsnоvi.

STAY CONNECTED

WordPress Image Lightbox