Kako izbjeći sukob interesa u općini u kojoj svaki 18-ti punoljetni stanovnik sudjeluje na lokalnim izborima? Primjer općine Majur
Countries Croatia FP IRIS Latest
0 796
Autor: Fairpress

Autor: Danijel Prerad

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Majur, u Sisačko-moslavačkoj županiji, ima 1185 stanovnika. Od toga je, na lokalnim izborima u svibnju 2017. godine, bilo upisano čak 987  birača. Njih 572 je i glasalo u prvom krugu izbora, te biralo između ukupno 55 kandidata s lista za Općinsko vijeće. Dakle, na izborima se kandidirao svaki 18. punoljetni stanovnik ove male općine, a ako gledamo aktivne glasače onda taj prosjek pada na svakog desetog stanovnika.

Stoga nije ni čudno da u ovoj maloj općini postoje velike mogućnosti sukoba interesa, kada je očito da svatko svakog pozna. No, taj sukob interesa vodstvo općine nastoji izbjeći traživši mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prije spornih odluka, jer očito je to jedini način u ovoj situaciji. Spomenut ćemo dva takva slučaja.

Dana 26. rujna 2014. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na zahtjev HSS-ove načelnice Klementine Karanović, donijelo je mišljenje po kojem zamjenik općinske načelnice Majura, uz određena ograničenja, može kao vlasnik nekretnine podnijeti zahtjev za stjecanje prava na financiranje programa energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Majur. Povjerenstvo nalaže kako na internetskim stranicama Općine mora biti objavljen javno podatak da je zamjenik načelnice podnio prijavu na javni natječaj za financiranje obnovljivih izvora energije, a ukoliko podnese prijavu zamjenik načelnice ne smije sudjelovati u daljnjim radnjama koje provodi Općina Majur u sklopu tog natječaja. Također je ograničenje da, ukoliko raspoloživa sredstva za zajendičko financiranje energetske obnove kuća na području Općine Majur nisu dostatna za sve sudionike u natječaju koji ispunjavaju uvjete, zamjenik načelnice se treba odreći stečenog prava na financiranje u korist drugih sudionika natječaja. U spomenutom natječaju Fond za zaštitu okoliša sufinancira 80 posto troška energetske obnove (maksimalno 60.000 kuna po kući), a općina dodatnih 2,5 posto (max. 1.875 kuna po kući).  Povjerenstvo smatra da načelnik mora imati ista prava kao i drugi građani, no uz ogradu od mogućeg utjecaja dužnosti koju obavlja. Sve je to i ispunjeno, a zamjenik načelnice Milan Živković je 13. travnja sklopio ugovor s Općinom kojim je za energetsku obnovu svoje kuće dobio 47.330,38 kuna.

Dana 18. prosinca 2015. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je, na zahtjev načelnice Majura Klementine Karanović, kako ona može istovremeno uz obnašanje dužnosti općinske načelnice biti članicom Socijalne zadruge KORA, ali ne može u toj udruzi obavljati poslove upravljanja. Također je navedeno kako dodjela novčane potpore za registarciju Socijalnoj zadruzi KORA iz općinskog proračuna ne predstavlja povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ZSSI).  Naime, Općina Majur od 2015. godine dodijeljuje novčanu potporu od 5.000 kuna za registraciju poduzeća, obrta ili zadruga na području općine uz uvjet da zapošljavaju jednu osobu. Povjerenstvo je uputilo načelnicu da, radi otklanjanja svake sumnje u korištenje svog položaja za probitak zadruge,  svoju interesnu povezanost sa Socijalnom zadrugom KORA obajvi Općinskom vijeću Općine Majur.  Također se upućuje načelnicu da potpora Socijalnoj udruzi ne bude dodijeljena ukoliko ne bude novca za dodjelu identične potpore svim ostalim podnositeljima zahtjeva, jer je novac za tu namjenu ograničen, te se navodi kako se načelnica prilikom odlučivanja o zahtjevu zadruge KORA treba izuzeti te odlučivanje prepustiti svome zamjeniku. Također na internetskoj stranici Općine mora javno biti objavljen podatak o dodijeljenim novčanim potporama zadruzi. To je i učinjeno, a na sjednici Vijeća načelnica je obavijestila vijećnike o ovoj odluci Povjerenstva.

Još jedna primjer o tankoj liniji mogućeg sukoba interesa možemo pronaći u poslovanju Općine s tvrtkom Komušanac gradnja j.d.o.o. koja je vrlo brzo nakon svog osnutka od Općine Majur dobila dva posla. Tvrtka je osnovana na adresi Gornji hrastovac 90 2. srpnja 2014. godine, a vlasnik joj je  23-godišnji Jakov Komušanac koji će na lokalnim izborima u svibnju 2017. godine biti na HDZ-ovoj listi za Općinsko vijeće. Na proteklim izborima na listama je bila njegova rodbina, no to opet ne treba čuditi obzirom na mali broj stanovnika ove općine.

Od dva posla koja je tvrtka dobila od Općine jedan je „nabava radova na sanaciji Društvenog doma u Svinici“ za što je ugovor Općine s tom tvrtkom sklopljen 12. siječnja 2015. godine i koji je bio vrijedan 20.114,50 kuna (isti iznos sa i bez PDV-a jer nova tvrtka nije bila u sustavu PDV-a). Drugi je bio „nabava radova na Društvenom domu Gornji Hrastovac“ za što je ugovor sklopljen 3. travnja 2015. godine u iznosu od 29.880,50 kuna. Rok za obavljanje radova u oba je slučaja bio 60 dana. Ovi radovi nisu bili planirani u prvotnom Planu javne nabave Općine za 2015. godinu nego su ubačeni tek 30. ožujka 2015. godine kroz 3. Izmjene javne nabave Općine Majur. Tada je procjena bila po 24.000 kuna za do-

datna ulaganja na domovima Gornji Hrastovac,  Svinica i Graboštani.

Dakle, ugovor za posao u Svinici je potpisan dva mjeseca prije nego je taj posao ubačen u Plan javne nabave, a za dom u Gornjem Hrastovcu je ugovor potpisan četiri dana nakon što je on ubačen u Plan javne nabave.

U prvotnom planu nabave pisalo je samo 24.000 kuna za uređenje općenito društvenih domova i objekata dok je u izmjenama Plana nabave 30. ožujka, uz poimence tri doma, prvotna stavka „uređenje društvenih domova i objekata“ povećana sa 24.000 na 40.000 kuna.

Tvrtka Komušanac gradnja j.d.o.o. je već 18. studenog 2015., nakon što je kroz Donje Kukuruzare prošao val poslova na sufinanciranim energetskim obnovama fasade upala u financijske probleme i prvu blokadu. Sve do 22. rujna 2016. su se mučili s blokadama i povremenim deblokadama, otkad više račun nije deblokiran. Stečaj je nad tvrtkom otvoren 11. travnja 2017., a 7. rujna je tvrtka ugašena.

Upravo je 2015. godina za tu tvrtku bila najunosnija. Poslovala je sa 701.900 kuna prihoda i 647.100 kuna rashoda. 2014. godine tvrtka je imala 123.800 kuna prihoda i 129.900 rashoda, a 2016. 229.300 kuna prihoda i 336.800 kuna rashoda.

Tvrtka Komušanac gradnja je skopila dva navedena ugovora sa Općinom Majur. Nabava radova na sanaciji Društvenog doma u Svinici je bila nabava male vrijednosti ispod 20.000,00 kuna s PDV-om te je ponuda zatražena samo od te firme. Nabava radova na Društvenom domu Gornji Hrastovac je bila nabava procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna gdje su od tri pozvana ponuđača, dva dostavila ponudu i tvrtka Komušanac gradnja je bila povoljnija. U obadva slučaja radilo se o manjim popravcima na društvenim domovima. U ovom postupanju ne vidim mogućnost sukoba interesa budući da HDZ čiji je kandidat bio Jakov Komušanac i njegova rodbina nije bio na vlasti u Općini Majur u tom trenutku, tako da mu je ta pozicija mogla samo otežati mogućnost dobivanja posla s općinom Majur. Budući da na našem području ne postoji velik broj tvrtki, imamo običaj da zahtjev za ponudu pošaljemo svim domaćim tvrtkama i onima u okolici. Nažalost često doživljavamo i nezainteresiranost istih za javljanje na natječaj, vjerujemo da je to zbog malih iznosa nabava o kojima se radi. Samim time i konkurencija među tim tvrtkama je manja za razliku od većih sredina.

U Općini Majur trenutno živi oko 700-800 stanovnika (po popisu iz 2011. bilo je 1185 stanovnika). Svi stanovnici se međusobno vrlo dobro poznaju i velik dio stanovnika je rodbinski ili po nekoj drugoj osnovi povezan. Iskreno smatram da je moguće izbjeći sukob interesa i u takvim malim sredinama, ali to u velikoj mjeri ovisi o savjesti i moralnim načelima onih koji rade u općini, na postupcima javne nabave i dodjele poslova. A s druge strane je vrlo lako uočiti sukob interesa upravo zbog dobrih poznanstva što u velikim sredinama nije slučaj. – odgovorila je načelnica Majura Klementina Karanović na naš upit.

Inače, bivša načelnica Majura Ana Šarić je bila prijavljena Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog poslovanja sa trgovačkim društvom koje je bilo u vlasništvu njezinog sina. Povjerenstvo je odlučilo kako je Ana Šarić takvim postupanjem povrijedila članak 18. stavak 1. ZSSI-a budući da je sklopila ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti sa tvrtkom svoga sina bez prethodne obavijesti Povjerenstvu. Zbog te povrede Ani Šarić je donesena sankcija obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 10.000 kuna u pet jednakih rata. Povjerenstvo je predmet dostavilo nadležnom državnom odvjetništvu radi daljnjeg postupanja, radi utvrđivanja ništetnosti tako sklopljenog ugovora.

Ono što smatram da nije ispravno u cijeloj stvari je da je Ana Šarić kažnjena kad je već prestala biti dužnosnica te nije bilo moguće izvršili odluku budući joj se nije moglo obustaviti od plaće. Nisam sigurna da je to moguće obustaviti od drugih primanja i da li je ikad ta odluka izvršena. U ovom slučaju, oštećena je Općina Majur i njezini stanovnici, te da je ta Odluka i provedena iznos od 10.000,00 kuna bio bi uplaćen u državni proračun, a ne u proračun Općine Majur koja je u ovom slučaju oštećena. Samim time ovakva odluka i prijava sličnih sukoba interesa se čini besmislena. Budući da je ugovor, između Općine Majur i tvrtke u vlasništvu sina Ane Šarić, kad ona više nije bila općinska načelnica, istekao te je Trgovački sud samo utvrdio ništetnost tog Ugovora.  A Općina Majur i tvrtka u sporu su morale podijeliti troškove parničkog postupka. – ističe načelnica Klementina Karanović.

Comments

comments

WordPress Image Lightbox