Prihodi marketinških agencija u 2015. godini veći od prihoda medijskih izdavača, a udio od gotovo 10 posto „drži“ bivša Todorićeva agencija
Autor: Ana Hećimović
2015. godine u Hrvatskoj su prema podacima iz Financijske agencije registrirana ukupno 1.574 poslovna subjekta koji obavljaju djelatnosti promidžbe i oglašavanja preko medija. Prihodi koje su ovi subjekti realizirali u 2015. godini iznosili su gotovo 3.85 milijardi kuna, što predstavlja rast od 18 posto u odnosu na prethodnu, 2014. godinu, a njihova dobit na kraju 2015. godine iznosila je oko 160.5 milijuna kuna. U istoj godini, poslovni subjekti u medijskoj djelatnosti (tisak, radio, televizija i internet) uprihodili su 60 milijuna kuna manje (3.79 milijardi kuna) i ostvarili značajno nižu dobit, prema podacima Financijske agencije, tek 6.5 milijuna kuna.

Najveći prihod u 2015. godini realizirala je tvrtka Unex Media d.o.o. i to u iznosu od gotovo 295 milijuna kuna (294.558.933 kn). Najveću dobit, pak, ostvarila je njena tvrtka majka, Unex Grupa d.o.o. u iznosu od gotovo 13 milijuna kuna (12.889.997 kn). Prema podacima iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Unex Grupa d.o.o., a posredno i Unex Media d.o.o. u vlasništvu su brata i sestre, Eduarda Klein-Šumanovac i Andree Šumanovac. Prema izjavama osoba upućenih u tržište, Unex je posljednjih petnaestak godina u samom vrhu marketinških agencija. Do prije nekoliko godina jedan od suvlasnika Unex Medie bio je Agrokor, a predsjednik Nadzornog odbora Ante Todorić. U lipnju 2012. godine Agrokor formalno pravno izlazi iz vlasničke strukture i Unex Grupa ponovo postaje jedini osnivač, odnosno vlasnik Unex Medie.

Prihod Unex Medie ostvaren u interakciji s državom, putem javne nabave, iako višemilijunski, gotovo je beznačajan u odnosu na njihov ukupan prihod. To ipak ne umanjuje činjenicu da je, u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora o javnoj nabavi za usluge oglašavanja u periodu od 2012. do danas (nešto više od 45.5 milijuna kuna), Unex Media najuspješniji ponuditelj na tržištu. Vrijednost ugovora o javnoj nabavi sklopljenih s Unex Mediom čini otprilike 17 posto ukupne vrijednosti alocirane putem javne nabave    za    usluge    oglašavanja.    Naime,    prema

podacima iz baze podataka javne nabave u Hrvatskoj, Integrityobservers.eu, Unex Media d.o.o. je sklopila je šest ugovora u iznosu nešto manje od 7.7 milijuna kuna (7.666.145,09), s tim da je prvi ugovor sklopljen tek 9. siječnja 2014. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. U 2015. godini sklopljena su tri ugovora o javnoj nabavi usluga zakupa i media planiranja; dva s Hrvatskom Lutrijom i jedan s Hrvatskom poštom. U 2016. godini sklopljen je još jedan ugovor s Hrvatskom poštom i posljednji u kolovozu 2016. godine s Financijskom agencijom. U međuvremenu, u veljači 2015. godine, Unex Media d.o.o. sklopila je i dvogodišnji okvirni sporazum s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu nešto više od 6 milijuna kuna i to za usluge izrade medijske strategije, medijskog planiranja i zakupa medija za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj.

Konačno, kada prihode Unex Medie i Unex Grupe u 2015. godini usporedimo s ukupnim prihodima ostvarenim na marketinškom tržištu, razvidno je da prihodi ovih dviju sestrinskih tvrtki čine 8,7 posto ukupnih prihoda na tržištu u kojem sudjeluje više od 1500 poslovnih subjekata. Imajući u vidu značajno slabije poslovne rezultate koje bilježe medijski izdavači i njihovu financijsku ovisnost o prihodima od oglašavanja, ovakav trend koncentracije marketinškog kapitala je zabrinjavajuć i može imati negativan učinak na funkcioniranje medija i njihovu uređivačku politiku.

Napomena: Podaci korišteni u ovom članku prikupljeni su u svrhu istraživanja, odnosno mjerenja Indeksa klijentelizma u medijima u sklopu regionalnog projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima (MEDIA CIRCLE), financiranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije (IPA) Civil Society Facility (CSF) i sufinanciranog od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Voditelj projekta je udruga Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba.

Comments

comments

WordPress Image Lightbox