Javna nabava između Zračne luke Split i tvrtke Gradska sigurnost Šimac i sin: Zbog sumnje u namještanje natječaja direktor luke pod istragom DORH-a
Countries Croatia FP IRIS Latest
0 2554
Autor: Ana Gavranić
Zračna luka Split d.o.o. sklopila je 66 ugovora javne nabave ukupne konačne vrijednosti u iznosu od 49.371.283 kuna u vremenskom periodu od 2012. do 2016. godine prema bazi podataka integrityobservers.eu. Ponuditelj s najvećim iznosom sklopljenih ugovora s naručiteljem Zračna luka Split d.o.o., koju prikazuje baza javne nabave je Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. Naime, Zračna luka Split sklopila je s ponuditeljem Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. 2 ugovora javne nabave ukupne konačne vrijednosti od 2.836.563 kuna, te jedan okvirni sporazum u vrijednosti od 17.619.712 kuna.

Prvi ugovor sklopljen je 12. prosinca 2012. godine pod predmetom „Usluge fizičko-tehničke zaštite I“, ukupne konačne vrijednosti u iznosu od 1.418.281 kuna s PDV-om na vremenski period od jednu godinu. Početna procijenjena vrijednost nabave bila je 1.600.000 kuna bez PDV-a. Vrsta postupka putem kojeg je sklopljen navedeni ugovor je „Sklapanje ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje“, tj. u pitanju su bile usluge iz dodatka II.B/II (obrana i sigurnost). Zaprimljene su tri ponude, a kriterij za odabir ponude bio je najniža cijena. Prema obrazloženju odluke za sklapanje ugovora bez objave poziva na nadmetanje, navedeno je da „Ugovor ima za predmet usluge navedene u Dodatku II. B Zakona“.

Zatim, 13. prosinca 2013. godine, Zračna luka Split i Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. sklopili su ugovor pod predmetom „Usluge fizičko-tehničke zaštite I“, ukupne konačne vrijednosti od 1.418.281 kuna s PDV-om, dok je procijenjena vrijednost nabave bila 1.600.000 kuna bez PDV-a. U postupku je zaprimljeno šest ponuda, postupak nabave bio je također kroz sklapanje ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za usluge iz dodatka II.B/II. Kriterij za odabir ponude bila je najniža cijena. U obrazloženju odluke za sklapanje ugovora bez objave poziva na nadmetanje navedeno je da ugovor ima za predmet usluge navedene u Dodatku II.B Zakona i da je sklopljen ugovor iz dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi te da je postupak proveden sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi.

Zračna luka Split d.o.o. sklopila je 31. listopada 2014. godine s ponuditeljem Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. ugovor pod predmetom nabave „Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage“, ukupne konačne vrijednosti od 17.619.712 kuna s PDV-om na vremenski period od 3 godine. Početna procijenjena vrijednost nabave iznosila je 24.000.000 kuna. Postupak je bio otvoreni, dostavljeno je pet ponuda, a kriterij za odabir ponude bila je najniža cijena.

Naime, navedeni natječaj je posebno zanimljiv jer kako piše portal Index.hr, Lukša Novak, direktor Zračne luke Split, zbog navedenog postupka javne nabave, bio je pod istragom Državnog odvjetništva zbog namještanja natječaja, upravo Gradskoj sigurnosti Šimac i sin za poslove pregleda putnika i prtljage.

Direktor Zračne luke Split, Lukša Novak osvrnuo se za Fairpress na cijeli postupak:

U otvorenom postupku javne nabave sudjelovalo je pet (5) ponuditelja. Kriterij za odabir je bio najniža cijena.Svi ponuditelji su zadovoljili uvjete natječaja. Najnižu ponudu od 17.619.712,50 kn (sa PDV-om) imala je tvrtka Gradska sigurnost Šimac i sin. Najvišu ponudu je imala tvrtka Securitas Hrvatska d.o.o. sa iznosom od 25.367.387,50 kuna. Na postupak se nije nitko žalio. Tvrtka Gradska sigurnost  Šimac i sin je započela sa poslom nakon što je ispunila sve uvjete iz natječaja. Što se tiče samog postupka smatramo da će biti obustavljen budući je Zračna luka postupila sukladno postojećim zakonima i u interesu same zračne luke i njenih putnika, istaknuo je Novak.

Na naš upit stigao je i odgovor iz Službe za pravne i kadrovske poslove Zračne luke Split, koji su nam potvrdili isto što je izjavio i Novak, dodajući:

Analizom ponuda utvrđeno je da su sve ponude zadovoljavale tražene uvjete i ni jedna se nije odbila, odgovorila je Ana Crnković.

Kako bismo saznali što je s navedenim slučajem, je li nakon istrage došlo do saznanja da je počinjeno kazneno djelo zlouporabe u postupku javne nabave ili je postupak još uvijek u tijeku, poslali smo upit Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, iz kojeg su nam odgovorili:

U svezi Vašeg upita od 18. travnja 2016. izvješćujemo Vas da se u ovom državnom odvjetništvu provodi istraživanje te još nije donesena državnoodvjetnička odluka.

Naime, već gotovo osam mjeseci Općinsko državno odvjetništvo u Splitu provodi istraživanje zbog sumnje u počinjenje djela zlouporabe položaja i ovlasti nad direktorom Zračne luke Split i Hrvojem Šimcem, direktorom tvrtke Gradska sigurnost Šimac i sin, a kojeg se u navednenom postupku sumnjiči da je Novaka poticao na to djelo. Kaznenu prijavu protiv njih podnio je PNUSKOK iz Splita još u lipnju 2015. godine jer je postojala sumnja da je direktor Zračne luke Split za obavljanje poslova zaštitnog pregleda putnika, osoblja i ručne prtljage, odabrao tvrtku Gradska sigurnost Šimac i sin te tako omogućio Šimcu korist od 17.619.712 kuna za dobiveni posao u periodu od tri godine.

Kako se u medijima spekuliralo da je jedan od ponuditelja, AKD zaštita, zbog nezadovoljstva postupkom, podnio kaznenu prijavu, obratili smo im se s upitom, na koji nam je odgovorio direktor AKD zaštite, Neven Martić:

AKD Zaštita je bila sudionik nadmetanja za pregled putnika i prtljage za zračnu luku Split. AKD Zaštita nije podnijela kaznenu prijavu. Na

uočene nepravilnosti  namjere sklapanja ugovora bez izvršenih obaveza koje su sami propisali u tender upozorili smo Zračnu luku. Od Agencije za civilno zrakoplovstvo smo tražili podatke pozivajući se na propise o pravu na pristup informacijama da li je odabrani ponuditelj ispunio uvjete iz njihove nadležnosti  koji su bili uvjet u tenderu. Te podatke nismo dobili jer su ih označili kao poslovnu tajnu. Od Zračne luke smo dobili informaciju da je ponuditelju Agencija izdala mišljenje umjesto traženog dokumenta u tenderu.

Analizom Dokumentacije za nadmetanje za predmetni ugovor „Zaštitni pregledi putnika, osoblja i ručne prtljage“, može se u očiti da je u odredbama o sposobnosti ponuditelja istaknuto da ponuditelj mora dokazati da posjeduje Potvrdu sposobnosti za obavljanje poslova zaštitnog pregleda putnika, osoblja i ručne prtljage na zračnim lukama izdane od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ili dokaz da je u tijeku postupak potvrde sposobnosti. S obzirom da se u medijima spekuliralo da je ugovor između Zračne luke Split i tvrtke Gradska sigurnost Šimac i sin sklopljen unatoč neispunjenosti navedenog uvjeta, kontaktirali smo Agenciju, kako bi saznali ima li tvrtka Hrvoja Šimca tu potvrdu. Ovoga puta, Agencija se ne poziva na poslovnu tajnu već nam dostavlja sljedeći odgovor:

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo potvrdila je pravnoj osobi registriranoj za obavljanje zaštitarske djelatnosti – društvu Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. , sposobnost pružatelja usluga koji može obavljati određene poslove zaštite na aerodromu, uključujući zaštitne preglede osoba, ručne prtljage i stvari u posjedu osoba, odgovorio nam je Eduard Šoštarić, glasnogovornik Agencije.

Kako je u Dokumentaciji za nadmetanje u dijelu Odredbi o sposobnosti ponuditelja, navedeno da ponuditelj mora posjedovati važeće Rješenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost kojim se ponuditelju odobrava obavljanje djelatnosti provjere sadržaja predane i ručne prtljage, osobnih predmeta, tereta i poštanskih pošiljki, rendgenskim uređajima kojima je područkje izloženosti ograničeno kućištem tih uređaja, ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tog rješenja, putem Zahtjeva za pristup informacijama, kontaktirali smo Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, kako bi saznali ima li Gradska sigurnost Šimac i sin ispunjen i taj uvjet iz natječaja.

Potvrđujemo da tvrtka Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. za obavljanje zaštitarskih djelatnosti, Split, Kroz Smrdečac 45, ima vežeće rješenje za obavljanje djelatnosti provjere sadržaja predane i ručne prtljage, osobnih predmeta, tereta i poštanskih pošiljki rendgenskim uređajima kojima je područje izloženosti ograničeno kućištem tih uređaja na lokaciji naručitelja provjere, a koje joj je izado ovaj Zavod 20. listopada 2014. godine, stoji u odgovoru Zavoda.

Prema Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja sa službene stranice Zračne luke Split, može se vidjeti da je Zračna luka Split sklapala ugovore i prije s tvrtkom Gradska sigurnost Šimac i sin. Tako su 6. prosinca 2010., sklopili ugovor na jednu godinu, ukupne konačne vrijednosti od 1.442.730 kuna, a vrsta postupka bila je Dodatak II.B. Zatim, sklopili su i 30. lipnja 2011. sklopili ugovor konačne vrijednosti od 189.961 kuna s Dodatkom II.B. A onda, 27. studenog 2011., putem pregovaračkog postupka, ugovor u vrijednosti od 1.844.348 kuna.

Uvidom u poslovnu bazu, može se uočiti da je Zračna luka Split, odlično poslovala u posljednjih šet godina, s milijunskom dobiti. U analiziranom vremenskom periodu od 2010. do 2014. godine, Zračna luka Split imala je 2014. godine najvišu dobit, čak 64.134.200 kuna i ukupne prihode od 245.534.300 kuna. Prihodi su 2013. godine iznosili nešto manje, 216.262.800 kuna, a dobit je bila 46.758.900 kuna. Godine 2012. prihodi su iznosili 203.938.500 kuna, a dobit 46.132.100 kuna. Dobit je 2011. iznosila 31.694.300 kuna, a prihodi 189.137.900 kuna, a godine 2010. prihodi su iznosili 184.665.600 kuna te dobit 33.837.800 kuna. Zračna luka Split u svojoj glavnoj djelatnosti ima udio od 10,42% i nalazi se na 3. mjestu s obzirom na ukupne prihode.

Prema podacima iz sudskog registra, Zračna luka Split posluje s temeljnim kapitalom od 385.300.000 kuna, osnivači su joj Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela, Grad Trogir i Grad Split. U nadzornom odboru su Zoran Maršić, Mihovil Biočić, Matko Kuzmanić, Dalibor Obradović, Marko Parčina, Ferdo Kurtović i Marin Šalov, a direktor i osoba ovlaštena za zastupanje je Lukša Novak.

Tvrtka Gradska sigurnost Šimac i sin također je poslovala s dobiti, prema podacima poslovne baze. Godine 2010. dobit je iznosila 732.800 kuna, 2011. 519.000 kuna, 2012. godine 583.400 kuna, 2013. 340.600 kuna, a 2014. godine 16.377.700 kuna. Prihodi su prema financijskim izvještajima Fine, za 2015. godinu iznosili 18.586.072 kuna, a dobit je iznosila 517.730 kuna. Podaci sudskog registra pokazuju da tvrtka Gradska sigurnost Šimac i sin posluje s temeljnim kapitalom od 500.000 kuna, a osnivač i direktor tvrtke je Hrvoje Šimac. Šimac do zaključenja članka nije odgovorio na naše upite.

Uvidom u imovinsku karticu direktora Zračne luke Split, Lukše Novaka, može se uočiti podatak da je član Hrvatske demokratske zajednice, te da ima kredit Splitske banke u iznosu od 143.200 švicarskih franaka na rok otplate do 2030. godine i zanimljivo, kredit Zračne luke Split u iznosu od 1.100.000 kuna na rok otplate do 2023. godine. Direktor luke Lukša Novak je inače i zet HDZ-ovca Antona Kovačeva, donedavnog direktora HBOR-a.

 

Comments

comments

WordPress Image Lightbox